Oceňování nemovitostí

Nabízíme

  • stanovení administrativní nebo tržní ceny pro daň z převodu nemovitosti, darovací nebo dědickou daň
  • stanovení administrativní nebo tržní ceny podle příslušných cenových předpisů pro potřeby rozvodového řízení
  • ocenění nemovitostí pro vklad nemovitostí do majetku (účetnictví) firmy
  • ocenění věcných břemen
  • ocenění při dělení podílového spoluvlastnictví, reálné dělení nemovitostí
  • ocenění nemovitostí pro výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti
  • ocenění nemovitosti pro veřejnou dražbu
  • ocenění provedených stavebních prací
  • a další ocenění podle konkrétních požadavků zadavatele

Znalecké posudky a ocenění nemovitostí zpracováváme podle zákona č.36/1967 Sb. v platném znění a podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. v platném znění.

Provádíme ocenění

budov, rodinných domů, bytů a nebytových prostor, rekreačních chalup a domků, rekreačních a zahrádkářských chat, vedlejších staveb, garáží, studní, venkovních úprav, hal, inženýrských staveb, kulturních památek, nedokončených staveb, stavebních pozemků, zemědělských i ostatních pozemků, trvalých porostů a dalších a to na celém území České republiky.